rikken

gewijzigd op 09-05-2024 20:51:23

 

algemeen rikkampioen 2023

Nol Hengst

 

marieketoernooi zaterdag 16 maart 2024

winnaar 2024: Gerard van de Boogard.

klik hier voor het verslag

 

eindejaarsrik donderdag 19 december 2024

klik hier voor het verslag 2023

 

contact informatie

 

reglementering

 

jaarverslag 2023

 

notulen jaarvergadering 2024

 

agenda jaarvergadering 2024

 

geschiedenis kaartspellen

 

            De regels die wij hanteren bij SSOVN zijn de volgende:

 

“Voor aanvang van het spel worden de nummers voor de tafelindeling bedekt op een tafel gelegd.

Iedere speler kiest een kaart en gaat zitten aan de tafel die de kaart aangeeft.

Aangezien de bardienst nu in eigen beheer is van de afdeling heeft degene die bardienst heeft en aan een tafel van vijf personen terecht komt de mogelijkheid/het recht om te ruilen met iemand die aan een tafel van vier personen zit. Dit om te voorkomen dat de bar te lang onbemand is.”

 

Er worden per avond 2 partijen gespeeld van 20 keer geven.

Zijn er 1 tot 3 personen teveel wordt er gespeeld met 5 man die om de beurt stil zitten die dus ook 20 maal punten kunnen spelen.

De mogelijkheden zijn als volgt: samen met partner(gevraagde aas) moet men minimaal 8 slagen halen met door de speler gemaakte kleur troef waarvan de harten kleur bij overbieden de overhand heeft!

Men kan ook 8 of meer slagen solo spelen naar gelang van bieden hogere punten!

Ook het spelen zonder slag misère genoemd is een onderdeel van het rikken,

Wat ook kan  als een open misère met of zonder praatje waarbij speler de kaarten alleen open op tafel legt zonder praatje of met praatje waarbij alle spelers de kaarten op tafel leggen!

Troela 3 of 4 azen mogen bij ons niet gemeld worden evenals pieken (1slag)

Er wordt bij ons gespeeld op donderdagavond aanvang 19.00 uur tot 23.00 uur.

Op de 1e donderdag van de maand is er prijskaarten, kosten € 1,00!

De kosten : algemene kosten SSOVN € 25,00 per jaar, rikken € 1,00 per maand.

Extra kosten zijn de € 0,10 per 10 minpunten per ronde, die besteed worden voor het etentje bij het slottoernooi in december!

 

Hieronder de regels die wij aanhouden, wij spelen volgens het Railsport reglement

 

01.Rikken 8 slagen met meegevraagde maat.

02.Harten is de betere troef. Er wordt gegeven in de volgorde 6 en 7.

     Bij het rondpassen moet de laatste gever overgeven. De speler achter de gever neemt af.

03.Voor de rik en solo kan in de harten beter worden geboden.

04.De speler na de gever speelt altijd uit behalve bij solo slem (13 slagen)

Dan komt de speler zelf uit.

05.Kan de rikker niet naar het gevraagde aas gaan, dan mag hij niet met een blinde kaart het gevraagde aas vragen, maar moet hij of zij wachten tot zijn maat het gevraagde aas speelt,of een tegenspeler naar het gevraagde aas gaat. De gevraagde aas moet op tafel komen wanneer de soort gespeeld wordt. Deze mag geen troef zijn maar mag wel getroefd worden.

06.Heeft de rikker 3 azen dan mag hij of zij ook troef maken de soort waarvan hij of zij de aas mist. In dat geval wordt een koning meegevraagd, niet troefkoning. De bepalingen van punt 05 zijn ook voor punt 06 van kracht.

07.Troula 3 of 4 azen en piccolo worden niet gespeeld.

08.Bij inspelen krijgt hij of zij die rikt alleen de strafpunten.

De meegaande maat krijgt geen winst en geen verliespunten.

09.Solo 8 mag alleen worden geboden na rik of beter rik. Wordt na rik solo 8 geboden dan mag diegene die heeft gerikt zelf nog solo 8 bieden, dit behoeft niet in de harten te gebeuren.

10.Met solo 9 slagen en hoger mag het spel geopend worden. Bij solo slem (13 slagen) moet troef gemaakt worden.

11.Een speler die verzaakt wordt gestraft met 15 punten. Niet doorspelen en niet overgeven, maar direct de wedstrijdleider waarschuwen.

12.Bij open misère legt de speler zijn kaarten direct op tafel. Bij open misère met praatje leggen alle spelers de kaarten direct op tafel.

13.Een speler van elke tafel houdt de puntentelling bij. De medespelers zien toe op de juiste invulling van de scorelijst. Voor de puntentelling raadplege men de tarieflijst.

14.Bij gelijk aantal punten worden kaarten getrokken, hij of zij die de hoogste kaart trekt gaat bij de prijsuitreiking voor.

15.Voor gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Kom eens kijken op een donderdagavond, zo nodig kunnen wij u het spel leren.