algemene jaar vergadering

gewijzigd op 19-11-2021 13:03:12

 

De algemene jaar vergadering (AJV) vond plaats op 15 oktober 2021

 

in het clubhuis van de SSOVN

De "Draaischijf" Nm1

aanvang 20.00h

 

klik op een van de knoppen voor de informatie die u wenst,

deze wordt weergegeven in PDF formaat

 

Besluiten i.v.m. Corona 11-20

 

agenda vergadering 2021

 

notulen vergadering 2021

 

openingswoord voorzitter

 

toelichting penningmeester 2019-2020

 

jaarverslag secretaris 2019-2020

  

decharge penningmeester 2019-2020

 

beleid 2021-2023

planning volgende AJV 25 april 2022